Het Kind Van de Rekening

Onderzoek van het CBS: Risico op armoede voor vrouwen na scheiding is afgenomen, kopte het nieuws op 19 juni. Daar hebben wij natuurlijk wel het een en ander over op te merken in ons eerdere artikel. Opvallend is ook dat over de gevolgen voor kinderen, die nog wel in eerdere Nederlandse onderzoeken werden beschreven, niets staat vermeld.

Niet armoede op zich maar financiële achteruitgang is, naast het niet nakomen van (financiële) afspraken, een factor voor (mogelijke) problemen bij kinderen. (Spruijt & Kormos). Financiële aspecten kunnen vervolgens onderdeel worden van strijd tussen de ouders en reeds bestaande kwesties verharden.

Kinderen van gescheiden ouders vertonen, meer dan andere kinderen, agressief en delinquent gedrag. Ook komen bij deze kinderen problemen voor zoals een laag zelfbeeld of depressieve gevoelens, drugsgebruik en problemen in vriendschapsrelaties. Tevens hebben zij een zwakkere band met hun ouders en meer problemen op school wat tot vroegtijdig schoolverlaten leidt. (Abbenes, 2016; Amato & Keith, 1991; Amato, 2001; Parish 1991; Astone & Mc. Lanahan 1991; Covey& Tam 1991; Steinberg 1987. )

Kinderen die langdurige en frequente conflicten tussen hun ouders hebben meegemaakt vertonen als jong volwassenen, in vergelijking met kinderen die dit niet hebben meegemaakt, vaker depressies en andere psychische stoornissen.( Zill, Morrison & Coiro, 1993; Allison & Furstenberg 1989.) Deze kinderen gaan vervolgens relaties aan die niet stabiel zijn waardoor de geschiedenis zich herhaalt.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat financiële aangelegenheden en kwesties hieromtrent een rode draad vormen bij echtscheiding. Tevens is sprake van een sneeuwbaleffect. Ruzies inzake financiële aangelegenheden tijdens het huwelijk vormen een voorbode voor een latere echtscheiding. (Abbenes 2017; Amato & Rogers,1997; Amato & Spencer, 2010 Dew, Brit and Huston, 2012; Vogler, 2005)).

Vervolgens spelen gedurende de echtscheidingsprocedure zelf geldkwesties een hoofdrol. Ook (lang) daarna zijn de negatieve gevolgen van (deze) geldkwesties en de slechte afhandeling daarvan merkbaar. Deze negatieve tot dramatische financiële gevolgen veroorzaken nieuwe kwesties en procedures over financiën. (Abbenes 2017). En zijn van invloed op de (geestelijke) gezondheid van betrokkenen en daarmee ook op hun arbeidscapaciteit. (Abbenes 2016; Amato & Preveti 2001;Amato & Spencer, 2010; (Chan, Yang Chen & Lueng 2006).
Hiermee verwordt het tot een maatschappelijk probleem. Vanwege de schade die betrokken kinderen ondervinden, ontstaat er een vicieuze cirkel en zal de maatschappij ook in de toekomst nadelige gevolgen ondervinden als deze kinderen (jong) volwassenen zijn.

Het is van belang om de hiervoor genoemde gevolgen voor zowel betrokkenen als de maatschappij te reduceren en te voorkomen. Hiertoe dient eerst te worden bekeken welke maatregelen reeds in het leven zijn geroepen om financiële afhandeling bij scheiding beter te laten verlopen en probleemzones bij deze financiële afhandeling te detecteren. Onderzoeken in de financiële psychologie wijzen uit dat de geldovertuigingen die wij als kind van onze ouders meekrijgen de oorzaak zijn van ons financieel gedrag. En daarmee is deze negatieve cirkel rond. Het is de hoogste tijd om de probleemzones in die geldovertuigingen te detecteren en te herstellen om zo de financiële afhandeling bij scheiding beter te laten verlopen.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/25/vrouwen-lopen-na-scheiding-steeds-minder-risico-op-armoede

Copy protected!

Contact
close slider
voor meer info stuur een e-mail naar team@fpie.eu