Financial Psychology Institute Europe®

‘A (financial) belief is not a thought out idea about money your mind possesses.
It’s an unconscious based idea of finances and money that possesses the mind.’

Robert Bolton (bewerkt door A. Abbenes)

Financiële psychologie
=

‘Het zodanig toepassen van klinische psychologie in persoonlijke financiën zodat de financiële gezondheid, het financiële & totale welzijn (well-being) worden bevorderd’.

Financiële psychologie doet onderzoek naar onze persoonlijke relatie met geld en de daaruit voortkomende overtuigingen rondom geld die onze financiële keuzes en ons  financieel gedrag beïnvloeden en bepalen.

Wat

Hoe

Waarom

Wat

Inzichtelijk maken van de psychologische aspecten en destructieve gedragingen die financiële gezondheid en  financial well being reduceren of belemmeren. Deze aspecten en gedragingen komen voort uit universele cognitieve-emotionele biases EN persoonlijke financiële overtuigingen.

Hoe

Integreert Behavioral Finance (gebaseerd op gedragspsychologie) met andere gebieden van psychologie om specifieke klantgerichte interventies te ontwikkelen en te implementeren. Hiermee (professionals helpen om) te faciliteren dat de klanten/burgers/kinderen vastberaden financiële beslisisngen kunnen. En een gezonde relatie met geld opbouwen.

Waarom

Inzichtelijk het verminderen van financiële stress en het opheffen van belemmerend en schadelijk financieel gedrag leidt tot het ontstaan en verbetering van zowel financiële gezondheid als het financieel en algeheel  welzijn. Hiermee wordt financial literacy bevorderd en een gezonde relatie met geld gecreëerd.

Inzichtelijk maken van de psychologische aspecten en destructieve gedragingen die financiëlle gezondheid en  financial well being reduceren of belemmeren. Deze aspecten en gedragingen komen voort uit universele cognitieve-emotionele biases EN persoonlijke financiële overtuigingen.

Integreert Behavioral Finance (gebaseerd op gedragspsychologie) met andere gebieden van psychologie om specifieke klantgerichte interventies te ontwikkelen en te implementeren. Hiermee (professionals helpen om) te faciliteren dat de klanten/burgers/kinderen vastberaden financiële beslissingen kunnen. En een gezonde relatie met geld opbouwen.

Inzichtelijk het verminderen van financiële stress en het opheffen van belemmerend en schadelijk financieel gedrag leidt tot het ontstaan en verbetering van zowel financiële gezondheid als het financieel en algeheel  welzijn. Hiermee wordt financial literacy bevorderd en een gezonde relatie met geld gecreëerd.

NIEUWS: ONTDEK DE ESSENTIE VAN FINANCIËLE EDUCATIE DOOR INTEGRATIE VAN FINANCIEEL GEDRAG!
Financial Literacy & Financiële Educatie Counsel: Subsidie voor VO en MBO

Johanneke Mijnhardt en Anne Abbenes, Financieel Psycholoog waren aanwezig op de docentendag van Wijzer in geldzaken.Subsidie financiële educatie aangevraagd maar docentendag gemist? Mail Marijke team@fpie.eu. voor een afspraak. Wij bieden programma’s voor: trainingen docenten, begeleiding leerlingen en participatie ouders.

Onze programma’s benadrukken het belang van het begrijpen van de emotionele en psychologische aspecten van geld. Financiële beslissingen worden bepaald door deze factoren.  Onze programma’s bevorderen financiële geletterdheid & stimuleren intrinsieke motivatie. dit leidt tot gezonde verstandige financiële beslissingen nu en als volwassene.

.

Missie Financial Psychology Institute Europe®

Het inzichtelijk maken van de wijze waarop psychologische factoren effect hebben op financieel gedrag- en besluitvorming.
Tot stand brengen van evidence-based interventies om de financiële gezondheid van het individu en het systeem te verbeteren.
Trainen van professionals in o.a. Juridische & Financiële Dienstverlening & (Geestelijke) Gezondheidszorg om effectiever met klanten te kunnen werken.

Uitvoering Missie door

 • Onderzoek op het gebied van Financiële Psychologie, Financial Therapy, Behavioral Finance
 • In samenwerking met diverse (internationale) organisaties evidence-based interventies ontwikkelen
 • Ontwikkelen van lesmateriaal en ondersteuning van bedrijfsprocessen aangaande geld en gedrag

Evidence-based interventies voor

 • Ontdekken en opheffen van psychologisch en emotionele factoren die de financiële en mentale gezondheid belemmeren
 • Helen van financiële angsten, herkennen en reduceren van destructief gedrag
 • Bevorderen van financiële zelfredzaamheid en financiële gezondheid
 • Bereiken en verbeteren van financiële en algehele well-being
 • Effectieve constructieve financiële besluitvorming tot stand te brengen

Voor professionals in o.a.:

 • Financial Planning, 
 • Financiële dienstverlening
 • Bank en- Verzekeringsindustrie
 • Compliance 
 • Geestelijke Gezondheidzorg
 • Coaching, Mediation
 • Schuldhulpverlening
 • Business Consulting, Fiscale Praktijk
 • Juridische dienstverlening, Justitie
 • Advocatuur & Notariaat
 • Onderwijs voor deze professionals & Research

Financiële besluitvorming In Nederland:

Wereldwijd ontbreekt het aan effectieve  financiële besluitvorming en financiële geletterdheid.
Financiën staan op nr 1 als aanleiding tot conflicten! Financiën zijn de voornaamste stress veroorzaker! Na echtscheiding hebben de meeste mensen financiële problemen. Financiële stressoren en financiële problemen leiden tot ongemakken en psychische problemen en zelfs tot mentale stoornissen.

%

Ruzie over financiën staat op nummer 1 als veroorzaker van echtscheidingen

%

van de huwelijken strandt

%

van de Nederlanders overweegt financiële planning

%

van de Nederlanders en Europeanen maken plannen voor hun pensioen

%

van de Nederlanders is bekend met de waarde van hun bezittingen

WIJ PLAATSEN GEEN NIEUWE  NIEUWSBERICHTEN MEER.
U KUNT ZICH ABONNEREN OP ONZE NIEUWSBRIEF. HET ARCHIEF IS WEL TOEGANKELIJK

More blogs

more news

more articles

Lopende en Gepubliceerde Research

Lopende en Gepubliceerde Research

De Board & Councils van Het Financial Psychology Institute Europe behoren tot de pioniers in research van Geld & Gedrag. Voor onze research...

more research

Copy protected!

Contact
close slider
voor meer info stuur een e-mail naar team@fpie.eu