Hoe werkt financiële besluitvorming?

Stand van zaken & cijfers

Penny wise pound foolish: Gevolgen van Financiële Stress

In Europa staan Financiële zaken op nummer 1 als veroorzaker van stress. Deze stress leidt tot de ontwikkeling van verscheidene angsten en andere geestelijke drempels die het normale functioneren belemmeren en zelfs verhinderen. In deze maatschappij hebben we dagelijks met financiën te maken wat een dagelijkse portie aan triggerfactoren met zich meebrengt. Financiële stress leidt tot ongemakken, lichamelijke klachten, mentale problemen en kan zelfs uitmonden in stoornissen. Dat financiële stress psychologische schade oplevert en juist aandacht, ondersteuning en heling nodig heeft, is ondergewaardeerd en wordt veelal over het hoofd gezien. Belangrijke factor hierbij is de invloed van de maatschappij en met name de maatschappelijke overtuigingen. Deze overtuigingen zijn geworteld in de maatschappelijke geschiedenis. Dit is ook de reden waarom kopieren van oplossingen uit de VS niet werkt.

(Help others) making better financial decisions starts with…
Changing Perspectives…
Your perspective of financial decision making…

Om financiële stress te verminderen, financial well- being en algehele financiële (en mentale) gezondheid te bereiken, is het van essentieel belang om bewust te worden en te verwerken wat bijdraagt aan de irrationele mindset over geld en de invloed hiervan op het financieel gedrag. De emotionele financiële drempels en geldovertuigingen die gezonde financiële besluitvorming belemmeren en aanleiding zijn voor financiële stress zijn ver voor de huidige situatie van financiële stress van de cliënt ontstaan. De economische theorie gaat uit van de mens als rationeel wezen. (tegenwoordig een wezen met hier en daar een bias). In de psychologie is het uitgangspunt dat een persoon emotioneel en onvoorspelbaar is. Financiële psychologie is het midden, de verbindende factor waar deze uitgangspunten elkaar ontmoeten.

Let’s talk about money:

  • Geld is taboe als gespreksonderwerp
  • Financiën staan op nummer 1 als veroorzaker van stress
  • Deze stress wordt geassocieerd met verhoogde gevallen van ziekte en huiselijk geweld
  • Ruzie over financiën staat op nummer 1 als veroorzaker van echtscheidingen
  • In de meeste gevallen beschikt men niet over informatie om een weloverwogen financiële beslissing te kunnen nemen

Stand van zaken financiële
besluitvorming in Nederland

Uit onderzoek blijkt dat meeste Nederlanders:

  • Denken dat ze financieel geletterd zijn
  • De voorkeur hebben om zelf op onderzoek te gaan naar financiële informatie op internet
  • Geen inzicht in financiële risico’s hebben
  • Geen juiste financiële keuzes kunnen maken
  • Consequenties van hun financiële keuze niet te overzien

GEVOLG: De meeste mensen overzien hun financiële toekomst niet
en staan niet open voor financieel advies!

Financiële beslissingen en rationeel handelen

Onbewust:

Universeel: Het onderbewuste en onbewuste zijn verantwoordelijk voor 90% van de beslissingen.

Bewust:

Onze sensorische organen ontvangen meer dan 10 miljoen stukjes informatie waarvan 50 stukjes bewust kunnen worden verwerkt.

Kennis:

2/3 van de wereldbevolkingen en 34% van de Nederlanders zijn financieel analfabeet.

Bewustzijn:

Kennis & inzicht uit de Financiële Psychologie is nodig om de gevolgen van verschillende financiële keuzes / oplossingen van elkaar te kunnen onderscheiden (Morewedge, Shu, Gilbert, Wilson 2009).
Al meer is gebleken dat alleen het gebrek aan adequate informatie niet genoeg is om te verklaren waarom mensen gewoonweg niet rationeel handelen, zelfs niet als zij toegang hebben tot adequate informatie.

Contact
close slider

Copy protected!