Diensten

Financial Psychology Institute Europe is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk!
Wij zetten in samenwerking met diverse gerenomeerde professionals onze kennis en kunde breed in.
Onderzoeksresultaten worden omgezet in evidence-based, praktijkgerichte interventies en handvatten.
Hiermee  worden financial literacy, financiële gezondheid en (financial) well-being bereikt en vergroot.

Financial Psychology Institute Europe geeft professionals tools om

Onderzoek, kennis & kunde van emotionele en psychologische aspecten te combineren.
Biases en geldovertuigingen die een impact hebben op financieel gedrag te identificeren.
Schadelijk / destructief financieel gedrag opheffen en een gezonde relatie met geld creëren.
Financial Literacy te bevorderen
Opname van effectieve financiële educatie in het curriculum (van kleuters tot studenten)
Ouders handvatten en effectieve informatie & tools te geven voor financiële opvoeding
Werkgevers en werknemers tools en interventies aan te reiken voor financiële vitaliteit
Financiële Gezondheid, Financieel en algeheel welzijn (Well-being) te verkrijgen en vergroten.
Opbouwen, verdiepen en behouden van een positieve & productieve klantrelatie/relatie met de burger.

Wij ontwikkelen en verzorgen voorlichting, training en (interactieve) educatie programma’s voor (branche) organisaties, bedrijven, particulieren, opleidingsinstituten, consumentenorganisaties en instellingen. Voor professionals uit diverse vakgebieden combineren wij kennis en vaardigheden in onze educatieprogramma’s en trainingen.

Wij zijn experts op het gebied van Financiële Psychologie, & Behavioral Finance. Bij Het Financial Psychology Institute Europe werken experts op financieel fiscaal gebied nauw samen met deskundigen op het gebied van geld en gedrag. Ook is er een samenwerking tussen kennisexperts op diverse vakgebieden en de experts op het gebied van geld en gedrag. Deze samenwerking staat garant voor een effectieve, constructieve  praktijkgerichte aanpak. Hiermee dragen wij bij en faciliteren wij uw bijdrage aan het bevorderen van financiële gezondheid en financial well-being in Europa. 

Be a lamp, or a lifeboat, or a ladder.
Sell your cleverness and buy bewilderment.

-rumi-

Diensten

Lezingen en voorlichting particulieren, (branche)organisaties bedrijven en instellingen

Research en Advies op maat.

(Inter)nationaal Onderzoek en samenwerking op het gebied van geld en gedrag.

Implementatie van Financiële Psychologie i.c.m. vakkennis in uw organisatie of bedrijf(s-processen)

Het Financial Psychology Institute Europe® ontwikkelt en implementeert Financial Psychology tools en interventies voor organisaties, hun professionals en hun cliënten. Ook integreren wij Financial Psychology tools en leidraden  in uw bedrijfsprocessen en beleid. Ons beleidsadvies en educatie verbetert het inzicht van uw organisatie in de gedragswetenschappen en gedragseconomie en leert u deze inzichten ook toe te passen in uw dagelijkse praktijk.

Ter bevordering van financiële socialisatie en financial literacy ontwikkelt het Financial Psychology Institute Europe® ook interventies voor scholen, nationale en locale overheden.

Het Financial Psychology Institute Europe® helpt organisaties om de cognitieve, emotionele en psychologische factoren die financiële beslissingen beïnvloeden, te herkennen en te begrijpen. Deze factoren hebben enorme impact op de financiële gezondheid van medewerkers, cliënten en consumenten. Wij helpen u om deze interventies zodanig te vertalen en te implementeren zodat deze praktisch toepasbaar zijn in uw organisatie en voor uw cliënten/ de consument.

Educatie rondom financiële besluitvorming gecombineerd met kennissessies voor professionals & organisaties in o.a. de financiële dienstverlening & verzekeringswezen, coaching & therapie, de rechtspraak & juridische dienstverlening en voor overheid & belangenorganisaties. Deze aanpak leidt tot effectieve praktijkgerichte resultaten. Wij implementeren gedragsinzichten (Financiële Psychologie) in uw dagelijkse praktijk.

Daarbij laten wij u het financiële gedrag van de consument maar ook van uzelf, uw organisatie en uw medewerkers ervaren. Ook hier voorzien u wij van praktijkgericht advies.

Door deze unieke combinatie voldoen uw bedrijfsprocessen, dienst, interventie, personeelsbeleid of klantcontact niet alleen aan de actuele kennis, cijfers en inzichten maar tegelijkertijd aan (omgaan met) de financiële overtuigingen die het financieel gedrag van uw medewerkers, uzelf  en uw cliënten en/of de consument sturen.

Training & Opleidingen voor Professionals

Voor diverse opleiders en (branche) organisaties universiteiten en overheid verzorgen en ontwikkelen wij opleidingen en trainingen op maat.  Wij ontwikkelen en verzorgen ook PE trajecten voor diverse beroepsgroepen. Met onze opleidingen en trainingen heeft Financiële Psychologie waaronder gedragseconomie en Behavioral Finance geen geheimen meer voor u en kunt u de inzichten toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Het Financial Psychology Institute Europe® ontwikkelt en verzorgt eendaagse en langere opleidingstrajecten op verschillende niveaus  waar kennis en vaardigheden worden gecombineerd. Maar ook aan opleidingen en trainingen waarin inzichten uit de Financial Psychology waaronder Gedragseconomie  en Behavioral Finance,  in de breedste zin centraal staan.  Denk hierbij aan onderwerpen als biases die van invloed zijn op financieel gedrag, emotionele en psychologische  factoren die verstandige financiële beslissingen blokkeren, moneyscripts®/geldovertuigingen. Maar ook het verkennen en toepassen van interventies om financiële besluitvorming, financial literacy,  financiële gezondheid en financieel welzijn van cliënten en consumenten te verbeteren.

Ook ontwikkelen en verzorgen wij (in combinatie met kennissessies)  teamtrainingen om uw team de eigen geldovertuigingen/ moneyscripts® te laten verkennen. Wij verzorgen een  specifiek op uw professie afgestemde training. Deze trainingen zijn gebaseerd op evidence based onderzoeken. Wij verzorgen de moneyscripts® trainingen voor o.a. Financiële dienstverlening, Geestelijke Gezondheidszorg & coaching, Consumentenorganisaties, Overheid, Rechtsspraak, Juridische Dienstverlening, studenten economie, recht en psychologie, Financiële Planning, Consultancy, Notarissen & Estate planning, Onderwijs etc.

Lezingen en voorlichting particulieren,

(brancheorganisaties)  bedrijven en instellingen

Het Financial Psychology Institute Europe® geeft lezingen en voorlichting voor consumenten waarin de combinatie financiële kennis en financieel gedrag centraal staat. Wij verzorgen lezingen en voorlichtingen voor diverse (consumenten) organisaties en instellingen. De lezingen zijn praktijkgericht en sluiten aan bij relevante maatschappelijke thema’s en de actualiteit. De lezingen worden ook op maat voor uw organisatie gemaakt.

Het Financial Psychology Institute Europe® geeft advies en ontwikkelt projecten voor het bevorderen en vergroten van:  Financiële socialisatie, Financial Literacy en verstandige financiële besluitvorming. Wij doen dit in opdracht van of in samenwerking met financiële instellingen, consumentenorganisaties en overheden.

Wij ontwikkelen projecten voor de financiële consument, individuele personen, echtparen  en gezinnen om hun persoonlijke geldovertuigingen/ moneyscripts® inzichtelijk te maken. En zo verstandige financiële keuzes en gezond financieel gedrag te bevorderen.

Financiële empowerment en financiële socialisatie
Door financiële gedragsleer te implementeren in activiteiten die al deel uitmaken van het leven van mensen, kunnen meer mensen worden bereikt. De werkplek, gemeenschaps- en zorglocaties, scholen, sociale diensten en sociale media kunnen allemaal belangrijke kanalen zijn voor het opbouwen van financiële geletterdheid. Door samen te werken met organisaties en hun netwerken te benutten, kunnen initiatieven ter bevordering van financiële geletterdheid en verstandige financiële keuzes, mensen bereiken op belangrijke momenten in hun leven.

Het Financial Psychology Institute Europe® biedt handvatten die financiële empowerment  te bevorderen en verstandige financiële keuzes te maken. Met als resultaat dat de financiële situatie in balans is, zowel op korte als op lange termijn. De financieel-psychologische aspecten van financiële educatie dragen bij aan het vergroten van financiële competenties, financial literacy en verstandige financiële keuzes. 
Wij  adviseren ook over de psychologische aspecten inzake  de ontwikkeling van financiële producten, materiaal voor financiële educatie, presentatie van keuzeopties & financiële informatie. 

Financiële psychologie en financiële educatie
Het Financial Psychology Institute Europe® ontwikkelt educatief materiaal om kinderen, studenten en volwassenen te helpen hun financiële kennis en vaardigheden te vergroten en verstandige financiele keuzes te bevorderen. 

Wij helpen instellingen en organisaties de effectiviteit van hun financiële geletterdheidsprogramma’s en -initiatieven te meten.
Wanneer individuen en organisaties de kennisvaardigheden en het vertrouwen hebben om geïnformeerde financiële keuzes te maken, zullen hun persoonlijke economische omstandigheden hiervan profiteren, en ook de economie en de samenleving als geheel.

 

Research en Advies op maat

De oprichters en leden van het Financial Psychology Institute Europe® zijn werelds pioniers op het gebied van het toepassen van psychologie in financiën. De oprichters, bestuur en councils van Financial Psychology Institute Europe® hebben internationaal hun sporen verdiend met baanbrekende research, awards en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en reguliere media.

Heeft u een kwestie inzake geld en gedrag? Wilt u uw bedrijfsvoering optimaliseren, gedragsinzichten & Financiële Psychologie in uw opleidingen implementeren of wilt u een bepaald onderzoek laten uitvoeren op het gebied van bijvoorbeeld: geld & gedrag, client communicatie, Behavioral Finance, Financial Psychology of financiële besluitvorming? Het Financial Psychology Institute Europe® is een unieke 100% onafhankelijke partner met kennis en ervaring op dit gebied.

Financial Psychology Institute Europe® is Dé Expert op het gebied van het toepassen van psychologie in financiën, geld en gedrag financiële gezondheid en financial well-being. Zowel individuele professionals, onderwijsinstellingen, consumentenorganisaties, overheden,  bedrijven en (branche) organisaties kunnen met algemene, maar ook met specifieke casuïstiek bij het Financial Psychology Institute Europe® terecht. Wij doen onderzoek op maat en denken graag met u mee!

Op life events gebaseerd onderzoek t.b.v. financiële geletterdheid, financiële socialisatie en verstandige financiële besluitvorming.
Op  jezelf gaan wonen, samenwonen, een huis kopen, trouwen, kinderen krijgen, scheiden, met pensioen gaan, werkeloosraken, je partner verliezen, zijn voorbeelden van levensgebeurtenissen die van invloed zijn op financiële zaken. 

Net zoals lezen een wereld van mogelijkheden opent, stelt financiële geletterdheid iemand in staat om financiële zaken beter te begrijpen, zowel op persoonlijke basis als op grote schaal. Het stelt mensen in staat die kennis toe te passen en verstandige financiële beslissingen te nemen, nu en in de toekomst.

Het Financial Psychology Institute Europe® biedt u specifiek onderzoek, advies en tools die zijn afgeleid van uw specifieke onderzoeksbehoefte, om uw product te implementeren, uw cliënten te helpen en verstandige consumenten keuzes te bevorderen.

(Inter)nationaal onderzoek & samenwerking op het gebied van geld & gedrag

Het onderzoek naar geld en gedrag, Financial Psychology (waaronder Behavioral Finance en gedragseconomie), en Financial Therapy verkeert nog in de pioniersfase.  Als pionier op dit gebied en als expert  in  het bevorderen van financiële geletterdheid, maken van verstandige financiële keuzes, financiële gezondheid, en financial well-being,  werkt het Financial Psychology Institute Europe® nauw samen met vooraanstaande internationale researchers. Ook brengt het Financial Psychology Europe® de reeds verschenen research in kaart en brengt internationaal researchers samen.

Onze kennis en ervaring is ook inzetbaar voor andere organisaties zoals op het gebied van:

 • Maatschappelijke vraagstukken inzake geld en gedrag, geld en gezondheid
 • Financiële geletterdheid en zelfredzaamheid
 • Financiële Besluitvorming
 • Financiële consumentkeuzes
 • Toepassen van psychologie in financiën en economische vraagstukken
 • Klantbeleving op het gebied van financiën
 • Ontwikkeling ,implementatie en presentatie van financiële producten en product keuzes
 • Financiële vraagstukken in juridische procedures
 • Klachtbehandeling
 • Financiële/financieel gedreven misdrijven
 • Compliance en Governance
 • Financiële communicatie
 • Financiële gedragsverandering
 • Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

 

Financial Psychology Institute Europe® helpt organisaties ook om de effectiviteit van hun programma’s & initiatieven te meten op het gebied van:

 • financiële geletterdheid;
 • Toepassen van psychologie in financien;
 • Bevordering van verstandige consumentenkeuzes;
 • Financiele besluitvorming;
 • Schuldhulpverlening;
 • Financiële zelfredzaamheid.

Door onderzoek en onderzoekers op een nieuwe manier samen te brengen, kunnen we een verschil maken in het verbeteren van financiële geletterdheid, financiële besluitvorming, financiële keuzes en daarmee ook de financiële gezondheid en financieel welzijn van Europa op de lange termijn.

Meer dan 50 landen hebben strategieën voor financiële geletterdheid geïmplementeerd en starten nu  financiële psychologie in deze strategieën te implementeren.

Op internationaal niveau waaronder Australië en de Verenigde Staten werkt het Financial Psychology Institute Europe® samen om:
• Verzamelen  van onderling vergelijkbare data, gegevens en evidence based resultaten.
• Ontwikkelen van onderzoek en (vergelijken van) analyses.
• Ervaringen en best-practices delen.
• Ontwikkelen van  methodologieën om effecten en resultaten te meten.
• Bevorderen van effectieve implementatie en monitoring.
• Ontwikkelen van beleidsinstrumenten.

Copy protected!

Contact
close slider
voor meer info stuur een e-mail naar team@fpie.eu