Financiële Planning Of een Dubbeltje op zijn Kant,

Slechts 1 op de 10 Nederlanders overweegt financiële planning. Men denkt niet aan hun financiële toekomst totdat een impactvol event zich aankondigt. Vaak betreft dit een event met  een negatieve impact op het persoonlijke financiële leven.  Slechts 30% van de Nederlanders maakt plannen voor hun pensioen en 36% van de Nederlanders is bekend met de waarde van hun bezittingen. Ditkomtovereen met andere West- Europese landen. Het inwinnen van financieel advies door een professional is weinig populair. 

Desondankss zijn financiën de nummer één oorzaak van stress en deze stress wordt geassocieerd met verhoogde gevallen van ziekte en huiselijk geweld (Geld is taboe als gespreksonderwerp  Ruzie over financiën staat op nummer één als veroorzaker van scheidingen ook in Nederland waar meer dan 1 op de 3 huwelijken stranden. Na een echtscheiding hebben de meeste mensen financiële problemen. Hier ligt bij uitstek een rol voor de financieel planner zoals ook de laatste jaren blijkt uit specialistische dienstverlening en focus op dit life event!

Meer weten  over deze rol van de financiële planner?  Neem contact op met team@fpie.eu

.

Contact
close slider

Copy protected!