Financiele Opvoeding op School

Financiële educatie is in het buitenland een vast onderdeel van het lesprogramma. In Nederland wordt dit inmiddels ook ingevoerd. De financiële opvoeding wordt voor een deel op school gegeven. De invloed van thuis wordt door kinderen meegenomen naar school. Scholen zelf hebben hun lesprogramma maar ook het gedachtegoed van de desbetreffende school speelt een rol. Niet alleen kennis van geld is belangrijk in de financiële opvoeding maar ook financieel gedrag.

Geldovertuigingen 
De basis van dit gedrag ligt in onze jeugd waar onze geldscripts ontstaan. Geldscripts of geldovertuigingen zijn onbewuste overtuigingen m.b.t. geld die niet op waarheid hoeven te berusten, ze zijn gender neutraal en intergenerationeel. Iedereen heeft deze (onbewuste) geldscripts  die ons  financieel gedrag bepalen.  Het FPIE heeft vele onderzoeken gedaan naar deze geldscripts en de negatieve gevolgen van belemmerende geldscripts in kaart gebracht. Het FPIE heeft interventies ontwikkeld om deze negatieve gevolgen op te heffen en deze interventies getoetst in de praktijk. Voorkomen is echter beter dan genezen.

Financiële Kennis & Financieel Gedrag: Wat zou je doen met E 50 ? 
Het onderzoek naar financiële educatie in Nederland wordt nog uitgerold. Financieel gedrag hoort hier een onderdeel van te zijn. Het eerste wat opvalt is het antwoord van kinderen op de vraag: Stel je hebt 50 euro wat zou je ermee doen? De meeste roepen de dingen die ze willen kopen, ook een groot deel noemt sparen. Investeren zegt een enkeling. Opvallend bij de eerste scholen is dat niemand de vierde mogelijkheid noemt en dat is weggeven. Ook valt op dat weinigen zeggen dat ze met het bedrag verschillende dingen gaan doen bijvoorbeeld een deel sparen en een deel uitgeven. Wel pakken kinderen  de mogelijkheden snel op en spelenderwijs  vergaren ze niet alleen kennis over geld maar ook over financieel gedrag. We kunnen niet wachten om dit in de rest van Nederland te ontdekken en te delen.

Leuk idee voor uw school of aanvulling op uw financiële educatieprogramma? Neem contact op met team@fpie.eu

.

Copy protected!

Contact
close slider
voor meer info stuur een e-mail naar team@fpie.eu