Financiële Gezondheid: Eieren voor je Geld Kiezen

New mindset new resultsSinds 2015 zijn professionele vaardigheden en competenties onderdeel van de opleiding voor financieel planners in Nederland. Sinds 2018 zijn deze vaardigheden ook onderdeel van de PE. Internationaal gaat men al een stap verder en is men druk bezig om, met succes, elementen uit de Financial Psychology te integreren in de dagelijkse praktijk van de financiële professional en de opleiding voor Financial Planners. Financieel Planners kunnen zich onderscheiden van andere financiële professionals door onderzochte en bewezen elementen uit de Financiële Psychologie in hun advies te integreren.  Het is de enige weg om cliënten daadwerkelijk te helpen bij het nemen van hun eigen weloverwogen en doelbewuste financiële beslissingen. Hierdoor kunnen klanten deze keuzes volledig zelfstandig en vanuit eigen motivatie maken, hun financieel gedrag optimaliseren en waar nodig veranderen, om zo uiteindelijk een financieel gezond bestaan te kunnen hebben en financial well-being te bereiken. (Abbenes, 2019),.


Geen Cent Teveel…Maar Financieel Ongezond!

In de praktijk gaat het niet zo goed met het financial wellbeing, of soms ook maar niet altijd correct wellness genoemd, van de Nederlandse bevolking. Ook op de lange termijn zijn er nog uitdagingen. De meeste Nederlanders denken dat ze financieel geletterd zijn (confirmation en soms ook nog gevaarlijker overconfidence bias). En ook als het iets beter gaat, wat uit jaarlijks onderzoek blijkt, is dit niet de reden om te denken, dat het einddoel bereikt is.

Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse bevolking vaak de voorkeur heeft om zelf op zoek te gaan naar financiële informatie op internet. En dankzij internet ontstaat hier een valkuil. Er is geen inzicht in financiële risico’s en het is voor de Nederlandse bevolking niet mogelijk om de juiste financiële keuzes te maken, of om de consequenties van hun financiële keuzes te voorzien (Allianz 2017).

Daarnaast kunnen de meeste mensen hun financiële toekomst niet overzien en staan ze niet open voor financieel advies. (Wijzer in Geldzaken 2018). Waarom zou iemand een planner betalen voor iets wat je op internet kunt vinden? Uit onder andere voornoemde onderzoeken blijkt dat als er iets wijzigt in hun leven, men niet financieel voorbereid blijkt te zijn. Dit is jammer natuurlijk. zeker ook omdat organisaties zoals Nibud hulp en inzichten geven.

 

 

 

 

Contact
close slider

Copy protected!