Financieel Planner is niet Wijzer in Geldzaken!

Volgens Gallegos “Wisdom of Knowing” [1] zijn er 4 manieren van kennis vergaren. Denken, emoties, voorstellingsvermogen en sensorisch. Bekend is ook dat mensen auditief, visueel of kinesthetisch informatie ontvangen. Maar hier is nog een grote verbeterslag in financieel advies mogelijk!

Denken is nog steeds dominant in de financiële wereld. Gelukkig zie je meer aandacht voor visuele en kinesthetische initiatieven en manieren van informatie overdragen, maar dit is zeker nog niet bij iedereen het geval.

Uitgangspunt is dat als er maar genoeg kennis en informatie wordt verschaft (in een advies geschreven), de klant rationeel na gaat denken en in staat is om goede permanente financiële keuzes te maken. En daarmee het advies van de financieel planner nauwgezet opvolgt en uitvoert. Financieel professionals zijn zich ervan bewust dat er biases zijn, echter in hun advies denken sommigen dat met het herkennen van financiële “types”, ze al grote stappen zetten. Alleen klanten hebben biases natuurlijk… dit is letterlijk en figuurlijk een ‘blindspot’ , van de adviseur dan.

 G1allegos, E. S. (1991). Animals of the Four Windows: Integrating Thinking, Sensing, Feeling and Imagery

Meerweten? Neem contact op met team@fpie.eu

.Volg ons op: https://www.linkedin.com/company/financial-psychology-institute-europe-stichting 

Copy protected!

Contact
close slider
voor meer info stuur een e-mail naar team@fpie.eu