De Kern van het ‘Ken uw Klant Principe’ in Financiële Dienstverlening

Het ‘ken uw klant’-principe hoeft zich niet te beperken tot de wettelijke verplichting.
Om hier daadwerkelijk invulling aan te geven komen andere aspecten aan de orde. Eén ervan is het beter verdiepen in de diepgewortelde financiële overtuigingen van de klant én van uzelf (als financieel adviseur/ verzekeraar/ bankmedewerker).

Daarmee willen we helemaal niet zeggen dat u allemaal psycholoog moet worden. Financiële overtuigingen zijn immers relatief eenvoudig te traceren en te herkennen.

Geldscripts© zijn typische onbewuste overtuigingen met betrekking tot geld. Deze overtuigingen beïnvloeden en bepalen onze financiële keuzes en beslissingen. Geldscripts© sturen het financieel gedrag.

Hierdoor heeft technisch informeren en financiële strategieën aanleren weinig zin. Meer informeren over geldzaken en polisvoorwaarden werkt zelfs contraproductief. Het is veel zinvoller om de onderliggende geldovertuigingen te identificeren

Vaak is het zich bewust worden van de overtuigingen al voldoende om de deur naar financiële verandering te openen. Zo kan er daarna op een andere manier naar de toekomst gekeken worden. En klachten over uw dienstverlening worden voorkomen.

Tips zijn te lezen in het artikel van Anne ‘t Raadhuys Financial Psychologist in het vakblad Verzekeringswereld een uitgave van 

Lees het artikel HIER
#financieeladvies
 #verzekeringen #banking

 

Contact
close slider

Copy protected!