Als sociaal wetenschappelijk onderzoeker weet Neeske hoe het beste representatief en wetenschappelijk verantwoord onderzoek kan worden uitgevoerd. Verder vindt Neeske het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan waar men in de praktijk ook echt wat aan heeft.

Bij research op het gebied van geld en gedrag vindt Neeske de combinatie van en interactie tussen financiële geletterdheid, emotioneel bewustzijn, financiële overtuigingen, financiële comfortzone en maatschappelijke en culturele aspecten razend interessant. Daarnaast houdt ze zich onder andere bezig met belevingsonderzoek en met gedragsbeïnvloeding.

Drs. Neeske Abrahamse is een betrokken, enthousiaste, analytisch sterke marktonderzoeker. Neeske heeft ruime ervaring met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek; zij zit ruim 20 jaar in het vak. Zij heeft Sociale Psychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft als psycholoog uitgebreide ervaring met de menskant van (onderzoeks)vraagstukken. Ook heeft zij Groepsdynamica (college) gegeven aan Psychologiestudenten van de VU Amsterdam en de training “Samenwerken in projectgroepen” (vergadertechnieken) gegeven aan studenten van de Small Business School Haarlem. Daarnaast heeft zij NIMA Marketing-A (Generiek) behaald en veel marketingervaring. Verder is zij een creatieve, communicatieve, sociaalvaardige persoonlijkheid. Sinds 2011 heeft Neeske een eigen onafhankelijk marktonderzoek- en adviesbureau met als opdrachtgevers zowel overheden, het bedrijfsleven als maatschappelijke instellingen.

De expertise en kennis van Neeske op het gebied van (markt)onderzoek is zeer breed en divers, zowel qua typen onderzoek als qua onderwerpen. Een specialisme van haar is het doen van effectmetingen, waaronder het meten van (veranderingen in) kennis, houding/attitude en gedrag. Op deze manier helpt zij op (inter)nationaal niveau met research bij het inzichtelijk maken van de wijze waarop psychologische factoren effect hebben op financieel gedrag en financiële besluitvorming.

Drs. Neeske Abrahamse is aangesloten bij MOA, Expertise Center voor Marketing Insights, Onderzoek en Analytics. Dit is de Nederlandse vereniging van marktonderzoeksbureaus. De MOA heeft als doel de kwaliteit van markt-, opinie- en beleidsonderzoek te bevorderen, ontwikkelen en stimuleren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt-, opinie- en beleidsonderzoek. Deelname aan de MOA is alleen weggelegd voor gekwalificeerde onderzoekers en onderzoeksbureaus. Verder beschikt haar onderzoeksbureau over het Fair Data keurmerk, wat uitsluitend verleend wordt aan onderzoeksbureaus die voldoen aan strikte hoogwaardige eisen. Het onderzoeksbureau is een geregistreerd Fair Data company.

Ook is Neeske actief lid van de VU vereniging. De VU vereniging is een maatschappelijk netwerk voor iedereen die een band heeft met de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum. Zij helpt bij de VU vereniging met het organiseren van lezingen, debatten of andere evenementen over wetenschappelijke en sociale onderwerpen. Daarnaast schrijft Neeske maandelijks columns op het gebied van marktonderzoek.

Als sociaal psycholoog is Neeske geïnteresseerd in de mens in interactie met zijn omgeving en het verklaren en beïnvloeden van gedrag.  Neeske is sterk in zowel het traditionele laboratoriumonderzoek als in praktijkgericht veldonderzoek.

Neeske weet als geen ander representatief wetenschappelijk verantwoord onderzoek uit te voeren en uitkomsten helder en praktisch bruikbaar uiteen te zetten.

Contact
close slider

Copy protected!