Definities

Behavioral Finance

Definitie in 1 zin: Is het toepassen van cognitieve psychologie op financiën (Pompian 2012).

Onderzoek: Hoe normale menselijke cognitieve processen individuele en collectief gedrag beïnvloeden, verklaren en voorspellen.

Actie: Onderzoekt hoe mensen financiële beslissingen nemen. Probeert aan de hand van normale menselijke cognitieve processen het huidige gedrag van investeerders en marktevents te verklaren en te voorspellen.

Doelstelling: Aanpassen en toepassen van deze cognities en gedragingen. Om daarmee financiële uitkomsten (en keuzes) te verbeteren.

Bereik: Universeel, normaal, nature, laboratorium onderzoek.

Cognitieve psychologie: De studie van hogere mentale processen zoals: aandacht, taalgebruik, geheugen, perceptie, probleem oplossen en denken ( www.apa.org/research/action/glossary.aspx).

Financial Therapy

Definitie in 1 zin: Het toepassen van klinische psychologie in persoonlijke financiën.

Onderzoek: Integratie van wetenschap, theorie en praktijk om inzicht te krijgen in  hinderlijk, ongewenst financieel gedrag en ontwikkelen van tools om dit op te heffen.

Actie: Het behandelen van dysfunctioneel gedrag.

Bereik: Individueel, nurture, toepassen, afwijkingen 

“Is de integratie tussen cognitieve, emotionele, gedrags-, relationele en financiële aspecten van wellbeing . Met als doel om de wellbeing en kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren ( Archuleta et al 2012)” .

Klinische psychologie integreert wetenschap, theorie en praktijk om te voorspellen, te begrijpen en  opheffen van  stoornissen, gebreken en ongemakken . Alsmede bewerkstelligen van het menselijke aanpassen, herstellen en persoonlijke ontwikkeling www.apa.org/divisions/div12/aboutcp.html.

Financial Psychology

Definitie in 1 zin: Het toepassen van klinische psychologie in persoonlijke financiën.

Onderzoek: Integratie van wetenschap, theorie en praktijk om inzicht te krijgen in hinderlijk, ongewenst financieel gedrag en ontwikkelen van tools om dit op te heffen.

Actie: Onderzoek van het individu en de relatie met geld. Hoe men zich voelt, denkt en gedraagt m.b.t. financiële  aangelegenheden . Aanreiken van tools om en onmogelijkheden weg te nemen, alsmede financieel gedrag te verbeteren.

Bereik: Individueel, nurture, toepassen, afwijkingen. 

“Heeft als fundament het inzichtelijk maken van universele cognitieve en emotionele biases. Integreert Behavioral Finance met andere gebieden van psychologie om specifieke klantgerichte interventies te ontwikkelen, te implementeren. Daarmee te faciliteren dat de klant vastberaden financiële beslissingen kan nemen en hierbij financiële obstakels en problemen het hoofd kan bieden. Dit op een zodanige wijze dat financiële gezondheid wordt bevorderd. (Klontz, Kahler, Klontz 2008) .

Behavioral Economics

Bestudeert de effecten van psychologische cognitieve emotionele culturele en sociale factoren op economische beslissingen van individuen en instellingen. Studie naar hoe deze beslissingen verschillen van de wijze waarop de klassieke theorie aangeeft dat deze plaatsvinden. Behavioral Economics richt zich voornamelijk op de gebonden rationaliteit van economische receptoren. De studie van Behavioral Economics richt zich ook op hoe de markt zich beweegt en het mechanisme dat de publieke keuze aanstuurt.

Contact
close slider

Copy protected!